ABOUT MENama : Nor Hazwani bt Hamzah
Umur : 23 tahun
Tarikh lahir : 21.09.1989
Pendidikan :
   Sek. Keb. Malau ( 1996-2001 )
   Sek. Men. Keb. Agama Baling ( 2002- 2006 )
   Kolej Matrikulasi Kedah ( 2007-2008)
   Universiti Malaysia Terengganu ( 2009 - 2012 )
Program : Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)-Tahun 3
Cita-cita : Pensyarah / Businesswoman
Rancangan jangka pendek :
   Master (1-2 tahun)
   Phd (3-4 tahun)
0 Comments
Comments